Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trận đấu "1 chấp 3" ở giải đấu MMA Fight Circus 2 hết sức đặc biệt tại Thái Lan - Nguồn: MMA Junkie

Trận đấu "1 chấp 3" ở giải đấu MMA Fight Circus 2 hết sức đặc biệt tại Thái Lan - Nguồn: MMA Junkie

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon