Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tung tin giả 'tự thiêu vì bức xúc cách chống dịch Covid-19'


Đọc bài gốc tại đây.

image beaconimage beaconimage beacon