Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] Triều Tiên hủy hội đàm cấp cao với Hàn Quốc

Ngày 15/5, Triều Tiên ra tuyên bố cho biết sẽ hủy cuộc hội đàm cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ngày hôm nay, do các cuộc tập trận đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon