Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Xem màn hỗn chiến như phim hành động vào cuối trận, cảnh sát cũng "bó tay" đứng nhìn - Nguồn: Guate Plus

Xem màn hỗn chiến như phim hành động vào cuối trận, cảnh sát cũng "bó tay" đứng nhìn - Nguồn: Guate Plus

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon