Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những bức ảnh có thể làm tan chảy trái tim của bạn

Logo Photos Photos | Trang chiếu 1 / 33: Police officers on duty in Downing Street, run to take care of a mother duck taking her family on a shortcut from St James's Park. The ducks were eventually rounded up and taken back to the park. (Photo by Ben Curtis - PA Images/PA Images via Getty Images)

London, UK

© Ben Curtis/PA Images via Getty Images
image beaconimage beaconimage beacon