Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những di sản văn hóa thế giới UNESCO nhất định phải ghé thăm ở Châu Á

Logo Photos Photos | Trang chiếu 1 / 29: rmnunes/Getty Images; asnidamarwani/Getty Images

Châu Á có rất nhiều di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, từ đền Angkor Wat tới Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Chúng ta hãy xem một số địa danh nhất định phải ghé thăm.

© rmnunes/Getty Images; asnidamarwani/Getty Images
image beaconimage beaconimage beacon