Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ông Đoàn Ngọc Hải bức xúc khi tài khoản tích xanh lại bị khóa

Logo Kiến Thức Của Gia Đạt của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 11: Mới đây ông Đoàng Ngọc Hải chia sẻ, tài khoản mang tên Đoàn Ngọc Hải (đã tích xanh) bị khóa do nhận được nhiều báo cáo về vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Ông Hải đã phải lập tài khoản phụ và fanpage (cùng tên Đoàn Ngọc Hải) nhưng cũng nhanh chóng bị "đánh sập".

Mới đây ông Đoàng Ngọc Hải chia sẻ, tài khoản mang tên Đoàn Ngọc Hải (đã tích xanh) bị khóa do nhận được nhiều báo cáo về vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Ông Hải đã phải lập tài khoản phụ và fanpage (cùng tên Đoàn Ngọc Hải) nhưng cũng nhanh chóng bị "đánh sập".

Đọc bài gốc tại đây.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon