Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Chi tiết “ông hoàng limousine“ Mercedes-Benz 600 Pullman 1969

Logo Kiến Thức Của Văn Anh của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 11: Chỉ có chưa đến 3.000 chiếc được sản xuất trong gần ba thập kỷ, mẫu xe sang Mercedes-Benz 600 Pullman còn được gọi là "xe nguyên thủ", nó không khác gì Mercedes-Maybach S600 Pullman ngày nay.

Chỉ có chưa đến 3.000 chiếc được sản xuất trong gần ba thập kỷ, mẫu xe sang Mercedes-Benz 600 Pullman còn được gọi là "xe nguyên thủ", nó không khác gì Mercedes-Maybach S600 Pullman ngày nay.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon