Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS được chuyển lên máy bay C-17

Hệ thống pháo phản lực HIMARS được chuyển lên máy bay C-17 - Nguồn: US ARMY

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon