Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Samsung khẳng định điện thoai Galaxy Fold sẵn sàng ra mắt

Samsung khẳng định điện thoai Galaxy Fold sẵn sàng ra mắt

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon