Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Smartphone đầu tiên có 4 camera sau ra mắt

Logo Kiến Thức Của Theo Lê Trọng/Zing của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 6: Sau khi giới thiệu Galaxy A7 2018 với 3 camera sau, Samsung tiếp tục mang đến mẫu Galaxy A9 với hệ thống 4 camera sau đầu tiên.

Sau khi giới thiệu Galaxy A7 2018 với 3 camera sau, Samsung tiếp tục mang đến mẫu Galaxy A9 với hệ thống 4 camera sau đầu tiên.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon