Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

"Soi" điện thoại Realme 3 Pro mới hơn 6 triệu tại Việt Nam

Logo Kiến Thức Của Nguyễn Bắc của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 8: Tiếp nối sự thành công của dòng Realme 2 Pro, thương hiệu con của Oppo là Realme tiếp tục ra mắt mẫu điện thoại Realme 3 Pro với cấu hình được đánh giá là rất tốt ở phân khúc tầm trung hiện tại.

Tiếp nối sự thành công của dòng Realme 2 Pro, thương hiệu con của Oppo là Realme tiếp tục ra mắt mẫu điện thoại Realme 3 Pro với cấu hình được đánh giá là rất tốt ở phân khúc tầm trung hiện tại.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon