Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trung Quốc ra mắt xe bus điện dài nhất thế giới với sức chứa 250 người

Trung Quốc ra mắt xe bus điện dài nhất thế giới với sức chứa 250 người

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon