Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Xe ế nhất Việt Nam 8/2018, Suzuki Vitara bán được 0 chiếc

Logo Kiến Thức Của Nguyễn Anh của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 12: Với sự xuất hiện của một số mẫu xe khá "mới mẻ", top xe ế nhất Việt Nam trong tháng 8/2018 này có nhiều sự thay đổi thú vị so với tháng trước. Tạm bò qua mẫu xe Suzuki Vitara chỉ bán được 0 chiếc ra thị trường, một số mẫu xe cũng bán khá tấp do chậm về Việt Nam bởi nghị định 116 hoặc đã bị ngừng bán do doanh số luôn nằm trong top nguy hiểm.

Với sự xuất hiện của một số mẫu xe khá "mới mẻ", top xe ế nhất Việt Nam trong tháng 8/2018 này có nhiều sự thay đổi thú vị so với tháng trước. Tạm bò qua mẫu xe Suzuki Vitara chỉ bán được 0 chiếc ra thị trường, một số mẫu xe cũng bán khá tấp do chậm về Việt Nam bởi nghị định 116 hoặc đã bị ngừng bán do doanh số luôn nằm trong top nguy hiểm.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon