Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Dân Thượng Hải tháo chạy khỏi cửa hàng Ikea bị phong tỏa vì có người mắc COVID-19

TTO - Người mua sắm tìm cách thoát khỏi một cửa hàng Ikea tại Thượng Hải (Trung Quốc), sau khi giới chức y tế thành phố ra lệnh đóng cửa chi nhánh này vì phát hiện một ca tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon