Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thanh Kim Huệ trong Lan và Điệp

Lần đầu tiên Thanh Kim Huệ thể hiện nhân vật Lan trên sân khấu. Bản dựng này do nghệ sĩ Gia Bảo đầu tư thực hiện năm 2019 - Video: Nghệ sĩ Gia Bảo cung cấp


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon