Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Vết Chim Bay (Cung Tiến phổ thơ Phạm Thiên Thư), Camille Huyền trình bày với OrchesTrio Zurich.

Camille Huyền biểu diễn Ca khúc Nghệ thuật Cung Tiến (Cung Tiến Art Songs) tại Thụy Sỹ, 2008 - Nguồn: Ben Xuan Garden House Theatre


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon