Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, áp sát vịnh Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, áp sát vịnh Bắc Bộ


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon