Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ông Nguyễn Văn Thanh bị cách chức Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Hacinco

Ông Nguyễn Văn Thanh bị cách chức Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Hacinco

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Kiến Thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon