Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ông trump dành phần lớn bài phát biểu ở đám cưới bạn để nói về bản thân và công kích chính quyền ông Biden - Nguồn: TMZ

Ông Trump dành phần lớn bài phát biểu ở đám cưới bạn để nói về bản thân và công kích chính quyền ông Biden - Nguồn: TMZ

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon