Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn Trà Vinh) kiến nghị cơ quan chức năng cần rà soát, bỏ bớt các quy định về văn bằng, chứng chỉ.

Đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn Trà Vinh) kiến nghị cơ quan chức năng cần rà soát, bỏ bớt các quy định về văn bằng, chứng chỉ.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon