Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đọc báo cùng bạn: Sẵn sàng đón 20.000 khách nhập cảnh

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon