Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Độc đáo nghi lễ “thiền định” dưới thác nước đầu năm mới ở Nhật Bản

Đầu năm là thời điểm tổ chức nghi lễ truyền thống Mizugyo ở Nhật Bản. Nhiều người tham gia nghi lễ này với hy vọng để thanh lọc cơ thể và tâm hồn bằng cách cầu nguyện, thiền định dưới thác nước lạnh tại Nakano./.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon