Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Động cơ chiếc Boeing 777-200, chuyến bay mang số hiệu 328 của United Airlines, bốc cháy trên không - Nguồn: 9NEWS

Động cơ chiếc Boeing 777-200, chuyến bay mang số hiệu 328 của United Airlines, bốc cháy trên không - Nguồn: 9NEWS

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon