Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

đánh nhau

Video đăng trên Twitter cảnh người ủng hộ ông Trump bị ném pháo hoa khi ăn tối trong nhà hàng - Nguồn: TWITTER

TIẾP THEO

HIỆN ĐANG PHÁT: Thế giới

đánh nhau

đánh nhau

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon