Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2022 sẽ tăng bao nhiêu?

Theo TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên, điểm chuẩn Trường  Đại học Khoa học Tự nhiên  - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 có thể giữ ổn định như năm 2021. 


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon