Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2022 sẽ biến động ra sao?

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường  Đại học Kinh tế quốc dân  nhận định điểm chuẩn năm 2022 của trường sẽ không có nhiều biến động. 


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon