Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

4 con mèo may mắn hiện đang được chăm sóc bởi hải quân tại trụ sở chỉ huy trên đảo Koh Lipe - Nguồn: Sky News

4 con mèo may mắn hiện đang được chăm sóc tại trụ sở chỉ huy trên đảo Koh Lipe - Nguồn: Sky News

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon