Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

4 GĐ Trung tâm y tế Gia Lai chi sai ngân sách 2,2 tỷ... có “bay ghế“?

4 GĐ Trung tâm y tế Gia Lai chi sai ngân sách 2,2 tỷ... có “bay ghế“?

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon