Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bài phát biểu dài 2ph41 ngày 7-1-2021 của Tổng thống Donald Trump - Nguồn: Twitter

Bài phát biểu dài 2ph41 ngày 7-1-2021 của Tổng thống Donald Trump - Nguồn: Twitter

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon