Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bão Vamco gây ngập lụt nặng nề sau khi quét qua Philippines - Nguồn: Global News

Bão Vamco gây ngập lụt nặng nề sau khi quét qua Philippines - Nguồn: Global News

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon