Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Cá nuôi bè chết trắng, người dân nghi công ty lợi dụng trời mưa xả thải hóa chất ra sông Sài Gòn. Video: Đình Trọng

Cá nuôi bè chết trắng, người dân nghi công ty lợi dụng trời mưa xả thải hóa chất ra sông Sài Gòn. Video: Đình Trọng

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon