Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Cả ngàn mét vuông pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trên mái nhà ở xã hội. Video: Đình Trọng

Cả ngàn mét vuông pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trên mái nhà ở xã hội. Video: Đình Trọng

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon