Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Cận cảnh giây phút đối mặt các đối tượng trong đường dây ma túy khủng. Nguồn: CACC.

Cận cảnh giây phút đối mặt các đối tượng trong đường dây ma túy khủng. Nguồn: CACC.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon