Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Cảnh sát xịt vòi rồng vào người biểu tình - Nguồn: Strait Times

Cảnh sát xịt vòi rồng vào người biểu tình - Nguồn: Strait Times

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon