Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Chợ Bà Rén mới đã xây xong nhiều tiểu thương vẫn không đồng ý vào kinh doanh. Video: Thanh Chung

Chợ Bà Rén mới đã xây xong nhiều tiểu thương vẫn không đồng ý vào kinh doanh. Video: Thanh Chung

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon