Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngỡ ngàng vì không có ghế ngồi

image beaconimage beaconimage beacon