Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận buổi làm việc.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon