Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Clip: Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà sức khỏe yếu được bạn dìu vào phòng xét xử.

Clip: Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà sức khỏe yếu được bạn dìu vào phòng xét xử.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon