Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Clip: Cảnh ô nhiễm, bốc mùi hôi thối tại mương thoát nước Thuỵ Khuê, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sức khoẻ của người dân. Thực hiện: Bảo Hân

Clip: Cảnh ô nhiễm, bốc mùi hôi thối tại mương thoát nước Thuỵ Khuê, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sức khoẻ của người dân. Thực hiện: Bảo Hân

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon