Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Clip hộp iPhone 12 Pro Max bị rút ruột và tráo vào bằng những hộp màu tô. Nguồn: KHCC.

Clip hộp iPhone 12 Pro Max bị rút ruột và tráo vào bằng những hộp màu tô. Nguồn: KHCC.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon