Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

doc bao 13-9

Xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, khu vực có người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: V.HÙNG

TIẾP THEO

HIỆN ĐANG PHÁT: Thế giới

doc bao 13-9

doc bao 13-9

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon