Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Endrick ghi 3 'siêu phẩm' trong vòng 1 tháng khiến Barca chào mời với giá 45 triệu euro - Nguồn: AS TV

Xem Endrick ghi 3 'siêu phẩm' trong vòng 1 tháng khiến Barca chào mời với giá 45 triệu euro - Nguồn: AS TV


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon