Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

FC-31 biểu diễn tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2014

FC-31 biểu diễn tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2014 - Nguồn: YOUTUBE

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon