Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ghi âm cuộc gọi mà chị Trang nhận được từ đối tượng mạo danh cán bộ Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Ghi âm cuộc gọi mà chị Trang nhận được từ đối tượng mạo danh cán bộ Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon