Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại các hiệu sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại các hiệu sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon