Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Giáo dục 24/7: Choáng với quỹ phụ huynh lên đến 270 triệu đồng

Tin tức giáo dục mới nhất 6.10: Nhiều ngành học tuyển được vài sinh viên; Trường học giải thích về việc cho học sinh về lúc 15h15; Choáng với quỹ phụ huynh lên đến 270 triệu đồng;...


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon