Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Giáo dục 24/7: Phần mềm phát hiện gian lận thi cử của sinh viên Việt

Thông tin đáng chú ý trong bản tin  Giáo dục 24/7 : Phần mềm phát hiện gian lận thi cử của sinh viên Việt; Lịch đi học lại của sinh viên 63 tỉnh thành;...


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon