Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Giáo dục 24/7: Thí sinh thuộc diện F0 ở TPHCM được dự thi lớp 10

Tin tức giáo dục  ngày 21.5: Thí sinh thuộc diện F0 ở TPHCM được dự thi lớp 10; Nhiều trường công bố phương án tuyển sinh 2022;...


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon