Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Giáo dục 24/7: Thông tin vụ thầy giáo Nghệ An đánh bầm tay nữ sinh

Tin tức giáo dục 26.9: Học sinh Quảng Nam, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 4; Thầy giáo ở Nghệ An đánh bầm tay nữ sinh; Sinh viên sư phạm trông ngóng tiền hỗ trợ....


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon